Laktoferin
Laktoferin

Nutraceutik protiv karcinoma debelog crijeva

Laktoferin

Prema procjenama Svjetske organizacije za istraživanje raka, od karcinoma debelog crijeva godišnje oboli gotovo 2 milijuna osoba, a umre 0,95 milijuna.

Zbog velikog broja oboljelih, i sve boljeg preživljenja, visoka je i prevalencija. Procjenjuje se da diljem svijeta živi preko 5 milijuna osoba kojima je u posljednjih 5 godina postavljena dijagnoza kolorektalnog karcinoma.

Prema procjenama Europske komisije za zemlje članice EU, stope incidencije kolorektalnog karcinoma najviše su u Slovačkoj, Danskoj, Mađarskoj i Nizozemskoj, dok je mortalitet najviši u zemljama istočne Europe. Hrvatska se nalazi na 9. mjestu po pojavnosti karcinoma debelog crijeva, a na visokom 2. mjestu po smrtnosti. Ovi podaci ukazuju na to da postoji puno prostora za napredak na svim razinama prevencije kolorektalnog karcinoma.

Homeostaza i upala

Homeostaza ili održavanje normalnih životnih uvjeta u ljudskom organizmu rezultat je stroge regulacije nekoliko procesa. Međutim, kada se u organizmu pojavi upala može doći do gubitka stanične homeostaze, odnosno stanja ravnoteže. Ako se radi o akutnoj upali, narušava se proces obnavljanja tkiva, dok kronična upala uzrokuje stanične promjene i oštećenje tkiva s posljedicama opasnim po život kao što je npr. karcinogeneza. Stoga se kao odgovor na pojavu upale u organizmu, razvija se tzv. upalni odgovor tj. uredan, kontroliran i organiziran proces koji olakšava proces obnavljanja i popravka tkiva. 

Karcinom debelog crijeva 

Kronična upala može doprinijeti razvoju karcinoma debelog crijeva, koji je treći vodeći uzrok smrti od karcinoma. Razvoj i uspostavljanje karcinoma debelog crijeva izazivaju odgovore humoralnih i staničnih komponenti imuniteta domaćina koji zauzvrat sudjeluju u upalnom odgovoru. 

Laktoferin kao nutraceutik 

Laktoferin se smatra prirodnim spojem koji povećava ili smanjuje humoralne i stanične komponente imuniteta uključene u regulaciju upalnog odgovora i održavanje crijevne homeostaze. Imunomodulatorni učinak proizlazi iz njegove sposobnosti povezivanja urođene i stečene imunosti radi postizanja homeostaze. 

Ljudski i goveđi laktoferin strukturno su vrlo slični te imaju slično antimikrobno, protuupalno i imunomodulatorno djelovanje. Laktoferin iz goveđeg mlijeka smatra se sigurnom molekulom i komercijalno je široko dostupan. Goveđi laktoferin i njegovi peptidi su molekule koje imaju povoljan učinak na upalu i proliferaciju neoplastičnih stanica u karcinomu debelog crijeva, sudjelujući izravno u karcinogenezi ili u modulaciji imunosnog odgovora na ovaj stanični proces. 

Kao nutraceutik, goveđi laktoferin može inhibirati karcinom debelog crijeva na sljedeći način

  • zaustavlja, kontrolira ili potiskuje procese koji dopuštaju rast karcinoma debelog crijeva; 
  • čini stanice karcinoma prepoznatljivim, odnosno podložnijim uništavanju od strane imunosnog sustava; 
  • poboljšava sposobnost stanica imunosnog sustava poput T-stanica, prirodnih stanica ubojica i makrofaga; 
  • blokira procese koji mijenjaju polip u adenokarcinom. 

 

Također, laktoferin može poboljšati sposobnost organizma da popravi ili zamijeni normalne stanice koje su oštećene ili uništene drugim oblicima liječenja karcinoma, kao što su kemoterapija ili zračenje i spriječiti širenje stanica karcinoma na druge dijelove tijela i inhibirati angiogenezu. 

Zaključno, laktoferin kao nutraceutik ima imunomodulatorno djelovanje zahvaljujući kojem potencijalno može pomoći u borbi protiv karcinoma debelog crijeva te se može smatrati alternativnom molekulom za pomoć kod bolesti koje ugrožavaju crijevnu imunosnu ravnotežu. 

Literatura:
HZJZ, (2022), Epidemiologija raka debelog crijeva u Hrvatskoj , [11.04.2022.]
Ramírez-Rico G, Drago-Serrano ME, León-Sicairos N i de la Garza M (2022) Lactoferrin: A Nutraceutical with Activity against Colorectal Cancer. Front. Pharmacol. 13:855852. doi: 10.3389/fphar.2022.855852
 

Laktoferin Laktoferin